Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák HOMVER Kft. iWash Autómosó & Gumiszerviz (székhely: 6723 Szeged, Bártfai utca 30, adószám: 25571336-2-06)​, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalának használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket illetve az autómosó területére vonatkozó házirendet. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: HOMVER Kft.
A szolgáltató székhelye: 6723 Szeged, Bártfai utca 30
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@iwashszeged.hu
Cégjegyzékszáma: 06-09-022760
Adószáma:25571336-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szegedi Törvényszék
Telefonszámai: 06306860363, 06306100666
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések
1.1. ​A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF 2021.01.01-től érvényes annak legközelebbi módosításáig.

1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme alatt áll.

1.4. Rendelkezésre állás- autókozmetikánkba a mindekori nyitvatartás idejére tudnak ügyfeleink időpontot folgalni, nyitvatartásunk a weboldalon feltüntetve.

Adatkezelési szabályok
1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető az weboldal főoldalán.

Igénybe vehető szolgáltatások köre
1.6. A megjelenített szolgáltatások csak személyesen vehetőek igénybe. A termékek szolgáltatások díja tartalmazzák az Áfát, nem normál szennyezettség esetén egyedi árazás léphet életbe szemrevételezés után.

1.7. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a szolgáltatásról fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Időpontfoglalás menete, fizetési lehetőségek
1.9. Az időpontfoglalási rendszerünk használatával elfogadja ügyfelünk, hogy átirányításra kerül a booked4.us weboldalra ahol azok azon weboldal adatvédelmi tájékoztatója lép érvénybe. Az időpontfoglaló rendszerben feltüntetett szolgáltatási idők tájékoztató jellegűek, ettől a Szolgáltató eltérhet amiről az ügyfelet megérkezéskor tájékoztatják a kollegák.

1.10. Időpont foglalásával ügyfelünk vállalja, hogy a szolgáltatás foglalt időpontja előtt 5 perccel megjelenik. Amennyiben nem érkezik meg elfogadja, hogy időpontja felszabadul és a lefoglalt időpontját másik ügyfél számára elérhetővé tesszük. Adatbeviteli hibák javítására nincs lehetőség az időpontfoglalás visszaigazolása után.

1.11. A helyszínen van lehetőség készpénzes és elektronikus fizetésre is, ÁFÁ-s számla igényét a helyszínen előre legyenek kedvesek jelezni.

1.12. A szolgáltató weboldal köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Időpontfogalalás és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Az időpontfoglalás feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik

1.14. Általános feldolgozási határidő, a foglalástól számított 1 munkanapon belül.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatást technikai okok miatt(áramszünet, egyéb esemény) nem tudja teljesíteni, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó az időpont foglalásától számított számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a foglalásától, erről a vállalkozást minnél hamarabb köteles értesíteni.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: Az ügyfél telefonon szükséges, hogy értesítse az ÁSZF-ben megadott telefonszámok egyikén a vállalkozást, ahol kollegák törlik a foglalását

Autókozmetika házirend
1.18.   -Az autókozmetikák teljes területén kamera rendszer üzemel
-A mosó csarnok területén a személyzeten kivül más nem tartózkodhat
-Lakk hibákból adódó, valamint nem gyári állapotú elemek további sérüléseiért, a szolgáltatsaink keletkezett beázásokért felelősséget nem vállalunk
-A járművekben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállallunk
-A fényezésbe, felnibe beleégett és időben el nem távolított szennyeződések okozta károkért garanciát nem vállalunk
-Ügyfeleink járműveiket saját felelősségükre hagyják cégünknél.

Panaszkezelés
1.19. Felügyeleti szerveink:
Szeged Megyei Jogú város Jegyzője

6720 Szeged, Széchenyi Tér 10.

Csongrád megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

6722 Szeged, Rákóczi Tér 1.

Tel: 62/680-530

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6722 Szeged, Párizsi Krt. 8-12
Tel: 62/554-250/118-as mellék

Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Szeged, 2021.01.01